Wetenschappelijk onderzoek

Diaboss voert regelmatig wetenschappelijk onderzoek uit of neemt deel aan onderzoek om de diabeteszorg voor kinderen en jongvolwassenen te kunnen verbeteren. Soms vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats in andere diabetescentra waar patiënten van Diaboss aan kunnen deelnemen. Je arts of diabetesverpleegkundige kunnen je hier meer over vertellen.

Op dit moment vindt het volgende onderzoek plaats:

De VibRate-studie
De VibRate-studie onderzoekt welk effect continue glucosemonitoring (de ‘sensor’) heeft op de variatie in  glucosewaarden bij hele jonge kinderen met diabetes type 1. Onderzoek lijkt namelijk uit te wijzen dat kinderen met meer wisselende glucosewaarden eerder complicaties ontwikkelen. Deze studie onderzoekt of de sensor ervoor zorgt dat kinderen minder glucosewisselingen hebben. Dit wordt gedaan door kinderen met en zonder sensor met elkaar te vergelijken.
Dit onderzoek is opgezet in het universiteitsziekenhuis van Slovenië en zal plaatsvinden in verschillende kinderdiabetescentra in de hele wereld, waaronder Diaboss. In totaal zullen ongeveer 500 kinderen met diabetes meedoen. Als uw zoon/dochter voldoet aan de criteria, zal u benaderd worden door Diaboss voor deelname aan de studie.

De jaarlijkse screening bij diabetes type 1
Als je diabetes type 1 hebt, wordt er elk jaar bloed en soms urine gecontroleerd op complicaties van de diabetes en andere aandoeningen waar je meer kans op hebt als je diabetes hebt. Ook ga je op een gegeven moment naar de oogarts voor controle.  In deze studie wordt gekeken hoe de verschillende kinderdiabetescentra in Nederland dit aanpakken en of ze de internationale richtlijnen opvolgen.
We hopen dat we met deze studie een nieuw beleid kunnen maken waarbij kinderen mogelijk minder vaak bloed hoeven te laten prikken.

Hyperglykemie bij kinderen met luchtwegproblemen
In deze studie wordt gekeken hoe vaak kinderen zonder diabetes die opgenomen zijn vanwege een luchtwegprobleem een hyperglykemie hebben. Ook wordt er gekeken hoe de behandelend kinderarts de hyperglykemie vervolgens opvolgt. Deze studie start in augustus 2019.

Diaboss is hét behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar met diabetes in Amsterdam en omstreken. Hier krijgen kinderen en jongvolwassenen met diabetes 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en ondersteuning bij vragen en problemen.
Lees meer >

Diaboss is een initiatief van:
BovenIJ Ziekenhuis OLVG Zaans Medisch Centrum