Transitie bij Diaboss

 

Afhankelijk van de algemene ontwikkeling, de emotionele volwassenheid, gezondheidsstatus, omgeving van de jongere en de school-/studieloopbaan, vindt de transitie van kinderarts naar internist op 18- of 19- jarige leeftijd plaats.  

De kinder- of diabetesarts bepaalt samen met de patiënt en ouders en de betrokken diabetesverpleegkundige of verpleegkundig specialist de timing van de transitie. De zorg wordt overgenomen door één van de twee internisten in combinatie met de verpleegkundig specialisten verbonden aan Diaboss en blijft op dezelfde locatie plaatsvinden, polikliniek Diaboss.

Daarbij kunnen ook de overige disciplines zoals de diëtiste en de psycholoog van Diaboss betrokken worden of blijven.

Er vindt een adequate mondelinge/schriftelijke informatieoverdracht plaats van kinderarts naar internist/verpleegkundig specialist en indien mogelijk wordt er vóór de transitie al kennis gemaakt.

Als de patiënt 25 jaar is, zal deze overstappen naar een passende volwassen diabetespolikliniek. Dit kan bijvoorbeeld de volwassen polikliniek Interne geneeskunde zijn waar de internisten van Diaboss ook werkzaam zijn. Ook dit proces zal samen met de patiënt besproken en verder begeleid worden.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 18 april 2024.