Diabetes en complicaties

Met diabetes heb je door de verhoogde bloedglucosewaarden meer kans op het ontstaan van schade aan de bloedvaten. In de grote bloedvaten kunnen hoge bloedglucoses op de lange duur leiden tot hart- en vaatziektes, maagontledigings- en erectiestoornissen. In de kleine vaten kunnen deze leiden tot schade aan zenuwen (met name in de voeten), ogen en nieren. Dit bekijken we tijdens de jaarcontrole. We controleren dan de urine op eiwituitscheiding; dit kan namelijk een eerste symptoom van nierschade zijn. De oogarts bekijkt de bloedvaatjes in de ogen. Gelukkig komen complicaties minder voor omdat we diabetes steeds beter kunnen behandelen.

Schade aan de bloedvaten kan behandeld worden als je er op tijd bij bent, maar het beste is om zo goed mogelijk voor je diabetes te zorgen en te voorkómen dat schade ontstaat. Hoe beter de diabetes gereguleerd is, hoe kleiner de kans op complicaties. Om in de gaten te houden hoe het met je diabetes gaat, kijken we regelmatig naar je bloedglucosewaarden en naar het HbA1c en de ‘tijd binnen bereik’.

Het is ook erg belangrijk om te bewegen, gezond te eten en niet te roken; dit zijn namelijk factoren die het ontstaan van complicaties beïnvloeden.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 4 september 2023.