Informatie voor leerkrachten

Kinderen met diabetes weten veel van hun diabetes en zijn over het algemeen vaak van jongs af aan deskundig op dit gebied. Luister dus goed naar ze en/of overleg bij twijfel met ouders of het Diaboss-team. Ouders en kinderen blijven zelf altijd verantwoordelijk voor de diabetes, maar uw medewerking is van harte gewenst. Diaboss kan u uitleg geven over waar u op moet letten bij kinderen of jongvolwassenen met diabetes.

De volgende vier punten zijn belangrijk voor leerkrachten die een kind met diabetes in de klas hebben:

1. Herken een hypoglycaemie (lage bloedglucose)

De leerling is bleek, moe, dwars, heeft hoofdpijn en is aan het zweten, geeuwen, suf en/of moe. Een hypoglycaemie vereist meteen actie: adviseer de bloedglucose te meten. Indien de bloedglucose minder dan 4 mmol/l is: laat het kind dextrotabletten innemen (1 tablet per 10kg lichaamsgewicht) of een glas limonade. Meet na 15 minuten opnieuw de bloedglucose.

Vaak zijn kinderen erg dwars bij een lage bloedglucose en doen ze niet wat ze moeten doen. Dit komt doordat hun hersencellen een glucosetekort hebben. Stimuleer bloedglucosecontrole en de inname van dextrose of limonade.

2. Proefwerken en examens

Schommelende bloedglucosewaarden verminderen de concentratie en door stress gaan de bloedglucoses meer schommelen. Daarom hebben kinderen met diabetes recht op extra tijd bij toetsen en examens. Het diabetesteam kan een verklaring voor school afgeven.

3. Gymnastiek en zwemles

Door inspanning kan de bloedglucose lager worden. Om dit te voorkómen kan vóór de gymles iets worden gegeten of de hoeveel insuline bij de maaltijd voor de gymles iets worden verlaagd. Het kan voorkomen dat kinderen desondanks toch een lage bloedglucose krijgen en tijdens de gymles iets moeten eten.

4. Schoolreis

Ga goed voorbereid op weg en vraag aan ouders wat ze van u verwachten. Voor een buitenlandse reis is een douaneverklaring nodig; hier moeten ouders voor zorgen. Tijdens een schoolreisje is de kans op ontregeling van de diabetes groter dan in het dagelijks bestaan, omdat de kinderen andere dingen doen dan dat ze gewend zijn. Ze bewegen meer, het is spannend en ze snoepen meer. Soms nemen de kinderen hun insuline niet. Overleg bij braken of ziekte altijd met de ouders.

Valt het kind flauw?

Flauwvallen door diabetes wordt altijd veroorzaakt door een hypoglycaemie (lage bloedglucose).

Wat te doen: stop Hypiofit in de wangzak (in de mond). Als het kind bijkomt, geef hem of haar dan dextrotabletten of limonade. Neem altijd contact op met ouders als dit gebeurt. Als hij/zij niet bijkomt of als er geen Hypiofit is, bel dan het alarmnummer.

Meer weten?

Bekijk de website diabetes op school of www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl.


De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 9 december 2016.

Diaboss is hét behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar met diabetes in Amsterdam en omstreken. Hier krijgen kinderen en jongvolwassenen met diabetes 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en ondersteuning bij vragen en problemen.
Lees meer >

Diaboss is een initiatief van:
BovenIJ Ziekenhuis OLVG Zaans Medisch Centrum